1394/4/31 چهارشنبه
وجود این چنین مجموعه‌ای اوج شقاوت و رذالت دودمان پهلوی است
وجود این چنین مجموعه‌ای اوج شقاوت و رذالت دودمان پهلوی و نظامهای استبدادی و فاشیستی را نمایان می‌سازد و مبارزه زندانیان در بند و کلیه شهدای آنان ستودنی و قابل ارج نهادن است. با تشکر
امضا
94/4/23 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر