1398/9/24 يكشنبه
۲۵ آذر ۱۳۵۵ - گزارش کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط ساواک
۲۵ آذر ۱۳۵۵ - کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا گزارشی درباره وضع حقوق بشر در ایران انتشار داد و در آن به نقض گسترده حقوق بشر توسط ساواک اعتراف کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر