1392/4/15 شنبه
تيمور بختيار
اولين رئيس ساواك

تيمور بختيار همزمان با جنگ جهاني اول در سال 1293 هـ. ش در يكي از ايلات بختياري به دنيا آمد. پدرش فتحعلي بختيار از خوانين بزرگ بختياري و نياي بزرگ او جعفرقلي خان بختياري بود. او پس از گذرانيدن دوران راهنمايي تحصيلي در ايران به همراه شاپور بختيار براي ادامه تحصيل به بيروت رفت. در آنجا يك دوره مهندسي ديد و سپس براي تكميل تحصيلات به فرانسه رفت. وي مقارن با جنگ جهاني دوم به اصفهان منتقل و در سال 1321 با درجه سرواني به تهران بازگشت و با دارا بودن صلاحيت و قابليت‌هاي فردي، به فرماندهي هنگ دست يافت و در سال 1325 نيز به فرماندهي هنگ سوار حمله رسيد. پس از آن به دانشگاه جنگ رفت و در سال 1329 رئيس ستاد لشگر گارد شاهنشاهي شد. يكي از رويدادهايي كه منجر به محبوبيت و ترقي بيشتر بختيار گرديد، دفع غائله ابوالقاسم خان بختياري بود. ابوالقاسم خان عموي تيمور بختيار از خوانين با نفوذ ايلات به شمار مي‌آمد. وي در سال 1331 تيپ اعزامي ارتش را خلع سلاح  و نابود كرد و هر از گاهي عليه حكومت نافرماني‌هايي داشت. پس از آن به دستور مصدق فرمانده تيپ زرهي كرمانشاه شد. او از كرمانشاه به سمت تهران حركت كرد و در صورت پيروزي هر گروهي به آنها مي‌پيوست.

در تاريخ 1332/10/5 به عنوان فرماندار نظامي تهران انتخاب شد و در اين سمت بيدادها كرد و هركس را كه آمريكا، انگليس و يا محمدرضا دستور مي‌دادند از دم تيغ مي‌گذراند. توده‌اي‌ها را قلع و قمع كرد. «فدائيان اسلام» را به طرز فجيعي به جوخه اعدام سپرد، پادگان مركز 2 زرهي را به يك شكنجه‌خانه تمام وكمال تبديل كرد و به جان زنان و دختران زنداني خرس انداخت و حتي آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني مجتهد، رهبري سياسي و يكي از مهمترين چهره‌هاي نهضت ملي صنعت نفت و رهبر مبارزات ضد استعماري را دستگير و تا مرز اعدام ايشان پيش رفت كه با وساطت آيت‌الله العظمي بروجردي آزاد گرديد . وي در سال 1338 به درجه سپهبدي نائل و سرانجام در تاريخ اول فروردين 1340 بركنار شد. او در اول مهرماه 1340 بازنشسته شد و در ششم بهمن ماه 1340 ايران را ترك كرد و نهايتاً در سال 1349 توسط ساواك؛ سازماني كه زماني خود اولين رئيس آن بود، به قتل رسيد.

منبع-كتاب شكنجه گران مي گويند

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر