1392/4/15 شنبه
رضا زندي پور
دومين رئيس كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك

رضا زندي‌پور فرزند عباس شماره شناسنامه 2740، در سال 1307 هجري شمسي در آباده متولد شد. وي فارغ التحصيل دانشكده افسري بوده و دوره‌هاي اطلاعات و ضد اطلاعات و همچنين دوره دانشگاه جنگ و دوره ستاد فرماندهي را در آمريكا طي كرده و در دوران خدمتش براي كسب آموز‌ش‌هاي لازم، به كشورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه و ايتاليا سفر كرد. زندي‌پور مدتي فرمانده توپخانه لشكر 64 رضائيه بوده و توسط فردوست نشان شده و يكي از افسران گارد شاهنشاهي مي‌شود و از اوايل خرداد سال 50 به ساواك مأمور مي‌گردد. زندي‌پور در همين سال به دستور نصيري، رئيس ستاد جشن‌هاي 2500 در اصفهان مي‌گردد و پس از مدتي به سمت مشاور مدير كل اداره كل سوم ساواك (پرويز ثابتي) منصوب مي‌شود و در تاريخ  1/3/ 1352 توسط شاه به عنوان دومين رئيس كميته مشترك منصوب مي‌گردد. عدم تسلط او به كارهاي اطلاعاتي از او يك مدير تشريفاتي مي‌سازد و در زمان مديريت وي عملاً كميته مشترك توسط پرويز ثابتي، حسين زاده و عطارپور اداره مي‌گرديد. زندي‌پور در تاريخ 1353/12/26 در خيابان فرح شمالي (سهروردي) توسط تيمي از سازمان مجاهدن خلق كشته شد.

منبع-كتاب شكنجه گران مي گويند

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر