تاریخ شفاهی
1398/7/4 پنجشنبه
قلب ما از جا کنده می شدنمی دانم بازجوها را از کجا دستچین کرده بودند؟ بسیاروحشی بودند.بعضی وقتها که ساختمان ساکت بود،یک دفعه یکی از آنها نعره می زد و قلب ما از جا کنده می شد.
کتاب آن روزهای نامهربان. انتشارات موزه عبرت ایران (خاطرات سرکار خانم رقیه واثقی)

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر