1392/10/1 يكشنبه
جداگانه و خصوصي دور آقاي طالقاني حلقه مي‌زدند
خاطرات عزت شاهي

مذهبي هاي بند يك زندان اوين دو دسته بوديم:
دسته‌اي با ما كه در طبقه بالا بوديم؛و دسته‌اي كه سمپات مجاهدين و در طبقه پايين بودند.
ما حدود بيست و پنج بيست وشش نفر بوديم و آنها پنج نفر بودند، كه در دو خط فكري كاملاً متمايز از هم قرار داشتيم. اگر در مراسمي جمع مي‌شديم، برنامه اجرا مي‌كرديم، حرف مي‌زديم و حديث مي‌گفتيم و بعد مراسم تمام مي‌شد و بچه‌ها مي‌رفتند، تازه اين پنج نفر مي‌آمدند و جداگانه و خصوصي دور آقاي طالقاني حلقه مي‌زدند و ...
خاطرات عزت شاهي

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر