1395/12/23 دوشنبه
خاطره مقام معظم رهبری از کمیته مشترک
 
همسر یکی از هم سلولی های ما، در کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی شده بود. تصمیم گرفتیم تا کاری کنیم که هم سلولی ما بتواند خبری از همسرش بگیرد. نقشه ای کشیدیم و به نگهبان گفتیم : امشب نظافت این راهرو را به عهده ی ما بگذار.
نگهبان پذیرفت و یکی از بچه ها که خیلی زرنگ بود برای مدتی در انتهای راهرو، سرِ نگهبان را گرم کرد. در این فرصت بدست آمده، هم سلولی ما توانست سلول همسرش را پیدا کند و از پشت در لحظاتی با او صحبت کند.(1)


1-خنده ای به رنگ رنج، صفحه 208، انتشارات موزه عبرت ایران
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر