1398/6/14 پنجشنبه
بيش از 1600 نفر كشته شدند!

واقعه مسجد گوهر شاد به تجمع مردم مشهد در مسجد گوهر شاد و اعتراض به قانون تغيير لباس كه توسط نيرو هاي دولتي سركوب شد.

اين تجمع در تير ماهسال 1314 و در زمان حكومت پهلوي اول رخ داد.  علت اصلي اين تحصن اعتراض به اجباري شدن كلاه شاپو و سياست هاي تغيير لباس و حصر ايت الله سيد حسين قمي بود.

در اين تجمع شيخ محمد تقي بهلول سخنراني كرد و در اين حين بين مردم و نيرو هاي دولتي درگيري رخ داد

اين تحصن به شدت سركوب و بيش از 1600 نفر كشته و تعدادي هم زخمي شدند. بعد از اين واقعه به دستور رضا شاه تعدادي از روحانيون  مشهد دستگير و تبعيد شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر