1396/2/12 سه‌شنبه
وطن فروش!
در دوران پهلوی اول، خیانت بزرگی به تمامیت ارضی کشور شد. در جریان پیمان «سعدآباد»، پیمانی که سال 1316 با هدایت انگلستان میان چهار متحد منطقه ای انگلستان در غرب آسیا، یعنی ایران، ترکیه، افغانستان و عراق منعقد گردید، دشت وسیعی از ایران جدا گشت و به افغانستان تعلق گرفت. ارتفاعات آرارات کوچک و بزرگ به ترکیه بخشیده شد. بخش نفتی خانقین هم به عراق داده شد.   
در دوران پهلوی دوم نیز چنین خیانتی صورت گرفت. اسدالله علم در کتاب خاطراتش می نویسد قراردادی که آمریکایی ها بر ما تحمیل کردند و آب هیرمند و منطقه هیرمند را از ما گرفتند، خیانت بزرگی در حق ملت ایران بود.(1)


1-پهلوی،ساواک،شکنجه ، صفحه 30، انتشارات موزه عبرت ایران
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر