1399/7/2 چهارشنبه
حكم ملوكانه!
حكم ملوكانه!
فرج‌اله سيفي كمانگر معروف به كمالي از شکنجه گران کمیته مشترک و ساواک در اعترافات خود مي‌گويد:
هركس را دستگير مي‌كردند، بدون شكنجه نبود و پرويز ثابتي علناً در كميسيون‌ها اظهار مي‌داشت؛ دستور شاه است. بايد بزنيد و اعتراف بگيريد و ريشه اين خرابكاري‌ها را پيدا كنيد. اين دستور]را[ ثابتي به عضدي داده بود. در نتيجه هر كس را به كميته مشترك مي‌آوردند حتي اگر يك اعلاميه خوانده بود ]بازجويان او را[ شكنجه مي‌كردند و من هم به عنوان بازجو از اين قاعده مستثني نبودم.

 
عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر