1393/10/11 پنجشنبه
مبارزه برای پیروزی (1357)
 با فرو پاشی ساختار های قدرت در سال پنجاه و هفت مبارزه ملت ایران علیه حکومت شاه به نتیجه رسید.
حکومت شاه با وجود حمایت های خارجی دیگر توانایی مقابله با مردم را نداشت. وقایعی که در این سال به وقوع پیوست حکایت از افزایش قدرت مردم و ضعف و ناتوانی حکومت شاه داشت. با گسترده شدن اعتراضات و اعتصابات مردمی حکومت به استیصال رسید. و دست به کشتار وسیع مردم در کوچه و خیابان ها زد که نقطه اوج آن میدان ژاله تهران در روز 17 شهریور و بعد ها حادثه 13 آبان مقابل دانشگاه تهران بود. تعویض های پی در پی دولت و برقراری حکومت نظامی هم موثر نبود. زیرا امام با جذب ارتش به سوی خود از رویارویی ارتش با مردم ممانعت کرد. فرماندهان عالی ارتش بر نیرو های تحت امر خود استیلا نداشتند و قیام مردم آن ها را نیز به انفعال کشانده بود. سرانجام شاه به بهانه استراحت پزشکی در 26 دی از کشور خارج شد و امام خمینی(ره) در 12 بهمن پس از 15 سال تبعید به میهن بازگشت. تن دادن حکومت به ورود امام به معنای فراهم آمدن مقدمات پیروزی انقلاب اسلامی و شکست حکومت شاهنشاهی بود.
چنان که ده روز بعد در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر