1393/9/1 شنبه
سال سی

مجموعه عکسهایی که در بر گیرنده کتاب سال سی است در فاصله سالهای 57 تا شهریور 59 دوران شکل گیری نهضت مردم ایران و پیروزی انفلاب اسلامی و سپس دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی در نهادینه کردن ساختار جدید حاکمیت و مبارزه با جریانات ضد انقلاب می باشد.

در صفحات 28 تا 299 این کتاب 271 قطعه عکس با رعایت ترتیب زمانی به این دوره اختصاص داده شده که 169 قطعه آن مختص روز های مبارزه با رژیم پهلوی تا سر نگونی نظام شاهنشاهی و پبروزی انقلاب اسلامی است. 14 قطعه عکس نیز در فصلی جداگانه در آغاز کتاب فضایی کلی از دوران پیش از وقوع انقلاب اسلامی را در ایران ترسیم می کند.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر