بنر سایت
 
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
تازه های خبر
1399/10/25 پنجشنبه
فرار شاه در 26دی 57 و پیام امام خمینی(ره)

مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه

زمان: 26 دی 1357 / 17 صفر 1399‏‎‎

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏مناسبت: فرار شاه از ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران خارجی‏

سؤال: ‏[‏‏اولین قدم سیاسی حضرت آیت الله بعد از خروج شاه چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏خروج شاه اولین مرحلۀ پیروزی ملت ماست، و ما مشکلات زیادی در پیش داریم؛ و‏‎ ‎‏ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه، پیروزی نیست بلکه طلیعۀ پیروزی است. و البته این‏‎ ‎‏طلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می کنم. و باید توجه داشته باشند که همان طوری‏‎ ‎‏که طلیعۀ پیروزی است، طلیعۀ خلع سلطۀ اجانب است؛ و این تبریک، بیشتر از تبریک‏‎ ‎‏رفتن شاه است. و ما الآن مسائل بسیار مشکل در پیش داریم و وارث یک مملکت از هم‏‎ ‎‏پاشیده ای هستیم که این خرابیها در ظرف پنجاه سال سلطنت پهلوی و بیشتر از سی سال‏‎ ‎‏سلطنت محمدرضاخان به وجود آمده است که ما باید برای ترمیم آن با همت جمیع‏‎ ‎‏طبقات ملت قیام کنیم. اولین قدمی که ما باید برداریم ترمیم این خرابیهایی است که به‏‎ ‎‏وسیلۀ شاه که از عمال خارجی بود حاصل شده است؛ و این میسّر نیست الاّ به کمک‏‎ ‎‏کردن جمیع طبقات. من از جمیع طبقات ملت با کمال تواضع تقاضا دارم که در این‏‎ ‎‏مشروع اسلامی و در این مشروع ملی همه با هم کمک کنند، همه دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهند، اختلافات حزبی و مسلکی را کنار بگذارند، اختلافات قدیمی و جدیدی را کنار‏‎ ‎‏بگذارند، اختلافاتی که مربوط به احزاب است کنار بگذارند و همه با هم ـ با صدای‏‎ ‎‏واحد، با یَدِ واحد ـ قیام کنند؛ قیام به امر مهمی که نجات دادن کشور است، نجات دادن‏‎ ‎‏این کشتی متزلزل است. و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ملت ما را بیشتر از‏‎ ‎‏این هوشیار و بیدار کند.من از ملت می خواهم که خودشان مواظب نظم مملکت باشند، و‏‎ ‎‏جوانان غیور ما کنترل شهرستانها و دهات و قرا را به دست گیرند و نگذارند کسانی که‏

صحیفه امام جلد 5 صفحه 484

‏آشوب طلبند در این قرا و قصبات و شهرستانها ـ خدای نخواسته ـ دست به خرابکاری‏‎ ‎‏بزنند. و من اخطار می کنم به آن اشخاصی که شلوغ می کنند و تبلیغات سوء در این زمینه ها‏‎ ‎‏می کنند و می خواهند با فرصت طلبی آشوب به پا کنند و بر ضد ملت ایران یک تبلیغاتی‏‎ ‎‏بکنند و بر نفع اشخاص خارج و دولتهای ابرقدرت یک کارهایی بکنند، من اخطار به‏‎ ‎‏آنها می کنم که اگر یک همچه کاری بکنند سرنوشت سختی خواهند داشت و مجازات‏‎ ‎‏بزرگی خواهند داشت ولی اگر چنانچه توبه کنند، خداوند تبارک و تعالی توبۀ همه را‏‎ ‎‏قبول می کند؛ و باید اینها برگردند به آغوش ملت و ملت آنها را خواهند پذیرفت.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله تصور نمی فرمایند که اگر با دولت بختیار همکاری نفرمایند احتمال یک‏‎ ‎‏دیکتاتوری نظامی و خونریزیهای جدید خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏دیکتاتوری نظامی وقتش گذشت. اگر چنانچه کسی دست به دیکتاتوری یا کودتای‏‎ ‎‏نظامی بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی‏‎ ‎‏که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد. باید همۀ اشخاصی که می خواهند در‏‎ ‎‏ایران برای منفعت طلبی دست به اعمال ضد مردمی بزنند، باید همه بدانند که وقت اینها‏‎ ‎‏گذشته است. ملت ایران دیگر آن ملت سابق نیست و تبلیغات سوء اثر خود را از دست‏‎ ‎‏داده است. باید ملت راه خودش را ادامه دهد تا به آنچه که می خواهد برسد و آن قطع‏‎ ‎‏دیکتاتوری است و ایجاد یک مملکت آزاد، که همۀ طبقات و اقشارش آزاد‏‏] ‏‏باشند‏‏]‏‏ و‏‎ ‎‏یک مملکت مستقل که هیچ قدرتی درآن نتواند دخالت بکند. ان شاءالله در آیندۀ بسیار‏‎ ‎‏نزدیک این آرزو تحقق پیدامی کند وما دولت را به همین زودی معرفی خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏موقعیت و نقش زنان در دولت آیندۀ شما چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏موقعیت یک انسان صحیح و یک شخصیت آزاد؛ برخلاف این زمانها که بر ما گذشت که‏‎ ‎‏نه زنهایمان آزاد بودند و نه مردانمان. ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از‏‎ ‎‏زیر این بار بیرون آمدند و از این به بعد زنها و مردها آزادند. ولی اگر چنانچه بخواهند‏‎ ‎‏کارهای خلاف عفت بکنند و یا خلاف مصلحت مملکت بکنند، البته از آنها جلوگیری‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

صحیفه امام جلد 5 صفحه 485

  • ـ در صحیفه نور ذیل تاریخ 27 / 10 / 57 درج شده است.

پیام تبریک به ملت ایران (فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت)

‏زمان: 27 دی 1357 / 18 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: تبریک به مناسبت فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت‏

‏مناسبت: فرار شاه از ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت عموم ملت شریف و شجاع ایران ـ اَعْلَی الله ُ کلِمَتَهُمْ وَ وَفَّقَهُمُ الله ُ تعالی ‏‎‎

‏    ‏‏فرار محمدرضا پهلوی را که طلیعۀ پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست یافتن به‏‎ ‎‏آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم. شما ملت شجاع و‏‎ ‎‏ثابت قدم به ملتهای مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت می توان بر مشکلات هر‏‎ ‎‏چه باشد غلبه کرد، و به مقصد ـ هر چه دشوار باشد ـ رسید. گر چه این ستمگر با دست‏‎ ‎‏آغشته به خون جوانان ما و جیب انباشته از ذخایر ملت از دست ما گریخت ولی به‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال بزودی به محاکمه کشیده خواهد شد و انتقام مستضعفین از او‏‎ ‎‏گرفته خواهد شد؛ لکن قطع دست ستمکار از ادامه ظلم، به دست ستمدیدگان، فوری‏‎ ‎‏است. او رفت و به هم پیمان خود، اسرائیل ـ دشمن سرسخت اسلام و مسلمین ـ پیوست و‏‎ ‎‏جرایم و آشفتگیهایی را به جای گذاشت که ترمیم آن جز به تأیید خداوند متعال و همت‏‎ ‎‏همۀ طبقات ملت و فداکاری اقشار کاردان و روشنفکر میسر نخواهد شد. اکنون در این‏‎ ‎‏طلوع فجر سعادت و پیروزی توجه عموم را به مطالبی جلب می کنم:‏

‏     اول ـ بر جوانان غیور در سراسر کشور لازم است، برای حفظ نظم، با آن دسته از قوای‏‎ ‎‏انتظامی که اکنون به آغوش ملت بازگشته اند با تمام نیرو همکاری کنند و با کمال قدرت و‏‎ ‎‏جدیت نگذارند که بدخواهان و منحرفین آشوب و ناامنی ایجاد نمایند.‏

صحیفه امام جلد 5 صفحه 486

‏     دوم ـ به تظاهرات و شعارهای پرشور علیه رژیم سلطنتی و دولت غاصب ادامه دهند؛ و‏‎ ‎‏اگر منحرفین و مخالفین اسلام بخواهند اخلالی به وجود آورند و نظم را به هم زنند، از‏‎ ‎‏آنان جداً جلوگیری کنند. باید ملت بداند که هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسیر‏‎ ‎‏ملت است به دست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق می یابد. من از جمیع‏‎ ‎‏اشخاصی که انحرافی داشته اند و یا گرایش به بعضی از مکتبهای انحرافی داشته اند تقاضا‏‎ ‎‏دارم که به آغوش اسلام، که ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه‏‎ ‎‏می پذیریم. در این موقع حساس که کشور جنگزدۀ ما بیش از هر زمانی به اتحاد و اتفاق‏‎ ‎‏احتیاج دارد باید سعی شود که از هر اختلافی احتراز شود.‏

‏     سوم ـ دولت موقت برای تهیۀ مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان بزودی معرفی می شود‏‎ ‎‏و به کار مشغول خواهد شد. وزارتخانه ها موظفند که آنان را پذیرفته و با آنان همکاری‏‎ ‎‏صمیمانه کنند. اینجانب به صلاح وزرای غیرقانونی می دانم که برکناری خود را اعلام‏‎ ‎‏کنند و خود را در مسیر ملت قرار دهند.‏

‏     چهارم ـ به جمیع نیروهای انتظامی و زمینی و هوایی و دریایی و صاحب منصبان و‏‎ ‎‏درجه داران ارتش و ژاندارمری و غیر آنان توصیه می کنم که دست از حمایت محمدرضا‏‎ ‎‏پهلوی ـ که مخلوع است و به کشور برنمی گردد و در خارج نیز با نفرت مردم مواجه‏‎ ‎‏ است ـ بردارند و به ملت بپیوندند؛ که صلاح دنیا و دین آنان در آن است. ‏

‏     اینجانب از همۀ طبقات خصوصاً حضرات علمای اعلام در این مواقع حساس تشکر‏‎ ‎‏می کنم، و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛ و وحدت کلمه را‏‎ ‎‏برای همیشه، خصوصاً تا برانداختن رژیم شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری‏‎ ‎‏اسلام، امیدوارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

صحیفه امام جلد 5 صفحه 487

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ