1392/9/4 دوشنبه
مهدي عراقي

به: عرض مي‌رسد                                 تاريخ : 57/9/18
از : 381
موضوع: محمود حاج ابراهيم عراقي
نامبرده بالا كه فرزند محمدمهدي ابراهيم عراقي مي‌باشد و در حال حاضر مشغول انجام خدمت سربازي در پادگان باغشاه است و بدون اجازه فرماندهان خود از طريق ديوار پادگان به خارج فرار نموده و به منزل مراجعت كرده بود، ضمن تماس با پدرش اظهار داشت من بدون اجازه آمده‌ام و مي‌خواهم برگردم پادگان. پدرش اظهار داشت ديگر نمي‌خواهد بروي، ميداني كه آقا (خميني) دستور داده نرويد. محمود اظهار داشت دنبالم نمي‌آيند؟ پدرش اظهار داشت خانه نباش. محمود اظهار داشت كجا بروم؟ پدرش اظهار داشت بالاخره يك محلي مي‌شود فراهم كرد. محمود اظهار كرد ما را آورده‌اند قسمت زندان زنان در باغشاه يعني همان تظاهركنندگان و اينها را جلوي ما لخت كردند كه مبادا زير لباس زير آنها چيزي باشد و ما هم چيزي نگفتم و رويمان را كرديم آن طرف و بالاخره ما را آوردند بيرون و يك زن خارجي آوردند و ما كه پشت پنجره بوديم با آن زن خارجي هم‌جنسي كردند. پدرش اظهار داشت همان افسرها؟ و افزود زن خارجي از كجا آورده بودند؟ محمود اظهار داشت يك مرد و زن خارجي آورده بودند. آقا (خميني) هم كه دستور داده ما نرويم در هر صورت من يك استخاره مي‌كنم و مي‌روم. پدرش اظهار داشت استخار نمي‌خواهد و افزود حالا نمي‌خواهد بروي. در اين حال عصمت ايجادي همسر عراقي در حالي كه عصباني شده بود خطاب به عراقي اظهار داشت كار يادش مي‌دهي. در نتيجه عراقي اظهار داشت من به جهت آن كه ربيع خان (منظور تيمسار ربيع تاجيك) سفارش كرده ممكن است خسروداد مسئله را متوجه شده باشد و در نتيجه ربيع خان در محظورات [محذورات] اخلاقي قرار گرفت،‌ در ترديد هستم و اگر به ايشان مراجعه نكرده بوديم نمي‌رفت اشكالي نداشت و لذا من فكر مي‌‌كنم برود و بعد من با ربيع‌خان صحبت مي‌كنم.
نظريه شنبه: نظري ندارد.


نظريه سه‌شنبه: بازگو نمودن چنين اخباري كه در حد بسيار زياد اغرق‌آميز مي‌باشد از جانب محمود عراقي مؤييد افكار انحرافي مشاراليه مي‌باشد كه با توجه به فعاليت‌هاي خلاف مصالح گذشته و جاري محمد مهدي عراقي و ارتباطي كه ياد شده دارد، يقيناً خبر مذكو را به صورتي بزرگنما شده از طريق ايادي خود انتشار خواهد داد. ضمناً در اجراي اوامر صادره در مورد شناسايي و مراقبت محمود عراقي (سرباز مذكور) به رابط ارتش توجه لازم داده شده است.
2 – حمايت تيمسار تاجيك از محمدابراهيم عراقي در زمينه‌هاي مختلف و با توجه به سوابق سوء عراقي كه يقيناً تيمسار مذكور از آن بي‌اطلاع نمي‌باشد قابل بررسي است. انجم

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر