تاریخ شفاهی
1398/5/16 چهارشنبه
این هم زندان بود، تجربه دیگری از زندگی
قرارگرفتن در آن موقعیت، زندگی ائمه(سلام الله علیهم) و پیروانشان را در ذهنم تداعی می کرد. این مشکلاتی که در زندان کمیته مشترک برایمان پیش می آمد در برابر عظمت کارهای آنها و رنج هایی که متحمل شده بودند در نظرمان ناچیز می نمود. این افکار بود که به ما تحمل می داد و مقاومت ما را بیشتر می کرد. فکر می کردم واقعیت زندگی همین است، پر است از نشیب و فراز. این هم زندان بود، تجربه دیگری از زندگی...

برگرفته از کتاب آن روزهای نامهربان،فصل خاطرات سرکار خانم رقیه واثقی، نشر موزه عبرت ایران

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir