روز شمار
1398/5/9 چهارشنبه
8 مرداد 1345 - دستگیری حجت الاسلام سيد محمدرضا سعيدي

8 مرداد 1345

حجت الاسلام سيد محمدرضا سعيدي به اتهام اقدام عليه امنيت كشور دستگير شد. بدین سبب اوراق نخستین جلسه بازجویی از ایشان تقدیم حضور می گردد.
منبع: کتاب شهید آیت الله سعیدی به روایت اسناد ساواک

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir