شعر
1396/11/16 دوشنبه
مرغ دلم پر زد تو این موزه

مرغ دلم پر زد تو این موزه                                         که یادگاری مونده اسم تو
حتی میشه خورشیدُ حاضر کرد                                 با ورد جادوی طلسم تو

من دل سپردن رو بلد بودم                                        تا این که یک روز اومدم اینجا
من تازه فهمیدم که شوخی بود                                  عشقای پیش از تو، تو این دنیا


مردونگی تا آخر عمرش                                            به صندوق صبرت بدهکاره
قسطاش عقب می‌افته از چشمات                             چشمایی که حالا دیگر تاره

خط شکنجه با الفبای ...                                           شلاق، تو این دخمه پیدا شد
تخته سیاه پیکرت مثل                                              سرتاسر تاریخ گویا شد


درس کتاب فارسی اینه                                            آن مرد به باران شرافت داد
بابا به جای نان، غرور آورد                                         بابا به جای آب، عزت داد


تو مرد میدون پر از مینی                                           که معبرش بازه برای ما
من باورت دارم، تو باور کن                                         ای قهرمان قصه‌های ما


تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir