خاطرات کوتاه
غسل کردن با یک کاسه آب!
پیرزنِ سی و چهار ساله!
فریادهای «یا صاحب الزمان»
شکنجه گری که ارشاد شد!
دلشوره های مادرانه
هراس شکنجه گر معروف از نام حضرت زهرا(س)
مسلسل دکتر شریعتی
خاطره مقام معظم رهبری از کمیته مشترک
چهارده قرن تشیع مظلوم
بزرگ مرد سلول بیست
تمام می شود
چایِ شیرین با طعم دمپایی
اسوه ایستادگی
سر نیزه ای که «نه» گفتن را آموخت
دوشِ نجات بخش
شطرنج زندان
استوار ساقي
زن و شوهر مبارز
يك لحظه احساس كردم چه راه خوبي پيدا كرده‌ام
جداگانه و خصوصي دور آقاي طالقاني حلقه مي‌زدند