خاطرات کوتاه
1392/10/1 يكشنبه
جداگانه و خصوصي دور آقاي طالقاني حلقه مي‌زدند
خاطرات عزت شاهي

مذهبي هاي بند يك زندان اوين دو دسته بوديم:
دسته‌اي با ما كه در طبقه بالا بوديم؛و دسته‌اي كه سمپات مجاهدين و در طبقه پايين بودند.
ما حدود بيست و پنج بيست وشش نفر بوديم و آنها پنج نفر بودند، كه در دو خط فكري كاملاً متمايز از هم قرار داشتيم. اگر در مراسمي جمع مي‌شديم، برنامه اجرا مي‌كرديم، حرف مي‌زديم و حديث مي‌گفتيم و بعد مراسم تمام مي‌شد و بچه‌ها مي‌رفتند، تازه اين پنج نفر مي‌آمدند و جداگانه و خصوصي دور آقاي طالقاني حلقه مي‌زدند و ...
خاطرات عزت شاهي

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir