1395/11/3 يكشنبه
اتاق فوتبال
یکی از اتاق های شکنجه کمیته مشترک ضد خرابکاری « اتاق فوتبال » نام داشت. در این اتاق، ابتدا دستهای مبارز را به صورت قپانی از پشت می بستند، سپس پنج یا شش نفر بازجو دور تا دور او دایره وار می ایستادند و مبارز را شبیه توپ فوتبال، با ضربات سهمگین لگد به اصطلاح به یکدیگر پاس می دادند. بازجوها در این شیوه ی شکنجه، بیشتر از کفش های نوک تیز فلزی استفاده می کردند. اتاق فوتبال از شیوه های شکنجه ابداعی ساواک به شمار می رود.(1)
 

1-به استناد کتاب تاریکِ روشن، صفحه 103، انتشارات موزه عبرت

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر