1392/5/3 پنجشنبه
دوانيدن بر روي برف و يخ با پاي زخمي

دوانيدن بر روي برف و يخ با پاي زخمي يكي از شكنجه‌هايي كه در زندانها و كميته مشترك به طور معمول توسط زندانبانان انجام مي‌گرفت.
شلاق زدن به كف پا و بعد وادار نمودن زنداني با پاي مجروح به روي يخ و برف حركت كردن بود. دانه‌هاي كريستال برف يا يخ به صورت تكه‌اي موجب درد شديد در زخم ناشي از شلاق مي‌نمايد. بعد از چند دقيقه در پا ايجاد كرختي مي‌شود و متهم به سختي مي‌تواند پاي خود را كه به نظر وزن آن سنگين تر شده است و احساس سنگيني چند برابر شده است بكشد.
با اين كار شكنجه‌گران و زندانبانان تفريح مي‌كردند. پس از مدتي ايجاد درد شديد در ساق پا و ضربان (زق زق) در زانو و ايجاد عفونت و آبسه در پا بطور معمول مي‌گرديد.1- علي اصغر اميني، محمود كتابچي، سيد محمد ميلاني و ...

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر