1392/5/3 پنجشنبه
بر روي شكم خوابانيدن و با زانو بر پشت فشار آوردن و سر متهم را به سوي بالا كشيدن

اين شكنجه و طرز كار براي جلادان قديم امري رايج بود كه متهم را نشانيده و پا را پشت او قرار داده و پاي ديگر را كنار قرار داده و سر را از گلو مي‌بريدند ولي به صورت يك عمل شكنجه ابتكار و ابداع ستمگران و قاتلين حرفه‌اي كميته مشترك بوده است كه متهم بيچاره را روي شكم خوابانيده و زانوي چپ را روي پشت فشار داده و سر را از موها گرفته و بالا كشيده‌اند.
اين شكنجه علاوه بر درد سر گلو را تحت فشار قرار داده و در پشت و مهره‌‌ها درد شديدي ايجاد مي‌كردند. اغلب موجب در رفتن فاصله مهره‌ها و فشار جدايي آن و فشردگي مهره‌هاي تحتاني و همچنين فشار بر بالاي گردن مي‌شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر