1392/5/3 پنجشنبه
وصل كردن جريان برق به زنداني

برق وصل كردن يكي از شكنجه‌هايي بوده است كه در زندان به دستور فرماندهان نظامي در سال 1332 با دستگاه برق ثابت DC انجام مي‌شده است كه دستگاههايي كه با برق DC كار مي‌كنند به صورت متناوب ضربه‌اي به نقاط حساس بدن مانند لاله گوش، نوك بيني، پلك چشم ، لب، زبان، آلت تناسلي و انگشتان وصل مي‌كردند. اين شكنجه در سال 1333 و 1334 موجب هراس زندانيان سياسي شده بود. ولي به طور كل پس از مدتي از رعب و وحشت آن كاسته شد و دستگاه به فراموشي سپرده شد.
در سالهاي 1350 تا 56-57 از اين دستگاه كه داراي برق ثابت بوده به عنوان يك عامل استفاده مي‌كردند كه موجب تكان و لرزش زنداني شده و گاهي ايجاد سوختگي مي‌كرده است.
اين دستگاه بيشتر اثر رواني داشته تا اثر واقعي. در روي زبان اين دستگاه اثر بسيار تند داشت. ولي پس از مدتي كوتاه زبان به حالت اول باز مي‌گشت. از دستگاه‌هاي مدرن الكتريكي شوك در زندان استفاده شده است.
گاه سنجاق قفلي يا سنجاق معمولي را به زير پوست متهم فرو كرده و جريان برق را به آن وصل مي كردند. 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر