1395/12/23 دوشنبه
وادار ساختن زندانی به تقلید صدای حیوانات
بازجویان و شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی، این شیوه ی شکنجه روحی- روانی را به منظور خُرد کردن شخصیت متهم و تفریح خودشان به کار می گرفتند.(1)   
خانم بتول غفاری از زندانیان سابق کمیته مشترک در بیان خاطراتش می گوید: در حیاط کمیته مشترک پیر مرد روحانی را دیدم که به شدت کتکش می زدند و به او می گفتند باید صدای قوقولی خروس در بیاوری! (2)

1-برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: شکنجه در عصر پهلوی،صفحه 97،انتشارات موزه عبرت ایران
2-آن روزهای نامهربان،صفحه 92، انتشارات موزه عبرت ایران
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر