1395/12/23 دوشنبه
ممانعت از دستشویی رفتن زندانی

یکی از شکنجه های رایج در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی، ممانعت از دستشویی رفتن زندانی محبوس در سلول انفرادی بود. نگهبانان گاهی اوقات درِ سلول را تا 48 ساعت باز نمی کردند.(1)  
حجت الاسلام جعفر شجونی در بیان خاطراتش از کمیته مشترک می گوید: نگهبان را  صدا کردم تا به دستشویی بروم، ولی جواب نداد. بعد از ده بیست بار صدا زدن، بالاخره نگهبان گفت: « کوفت! درد! چی می خوای؟» 
گفتم: چرا نمی گذاری دستشویی بروم!؟    
جواب داد: چرا چهار ساعت پیش زمان نگهبان قبلی نرفتی؟ باید چهار ساعت صبر کنی....(2)    
این مبارز سیاسی و زندانی سابق کمیته مشترک با اشاره به سختگیری های ساواک می گوید: وقتی می خواستیم دستشویی برویم نمی گذاشتند. زندانیان مجبور بودند داخل ظرف غذای خود ادرار کنند.(3)


1-برای آگاهی بیشتر مراجعه نمایید به کتاب شکنجه در عصر پهلوی، صفحه 71، انتشارات موزه عبرت ایران
2- خنده ای به رنگ رنج، صفحه 159، انتشارات موزه عبرت ایران
3-شب را نهایت است، صفحه 196، انتشارات موزه عبرت ایران

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر