1398/6/16 شنبه
تا ساعت 10 صبح نبايدكسي زنده باقي باشد!

ارتشبد بدره‌اي روز 17 شهريور در ميدان ژاله گفته بود: [1]

تا ساعت 10 صبح نبايدكسي زنده باقي باشد

سئوال - شما چه اطلاعاتي راجع به نقش ساواك در روز جمعه سياه 17 شهريور كه منجر به شهادت گلگون كفنان شد داريد توضيح بدهيد.

پاسخ تهرانی شکنجه گر ساواک در جريان پنجمين جلسه محاكمه - در آن روز بخصوص در منزل بودم بعداً فهميدم تعداد افرادي را كه در آنجا بودند زياد عنوان كرده بودند ولي همين ارتشبد بدره‌اي كه كشته شد اين گويا با هليكوپتر از آنجا رد شده بود و گفته بود تا ساعت ده نبايد كسي آنجا باشد. من اين را شنيدم و بعداً مأمورين عمل كرده بودند، ما خودمان از طريق تلفني و گروه‌هاي فعال بودند آمر زياد مي‌شد و من فكر مي‌كنم 3 يا 4 هزار نفر در اين ماجرا شهيد شده بودند. من نقش ساواك را نمي‌دانم ولي اكيپهاي كميته در اين اواخر فقط درمورد دستگيري افراد در اختيار فرماندار نظامي بود.

[1] - روزنامه كيهان، چهارشنبه 30 خرداد 1358، صص 4 و 5

 

[1] - روزنامه كيهان، چهارشنبه 30 خرداد 1358، صص 4 و 5

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر