1398/5/10 پنجشنبه
11 مرداد 1342- انتقال امام خميني (ره) از زندان عشرت آباد به يك خانه در داوديه تهران

11 مرداد 1342

امام خميني از زندان عشرت آباد به يك خانه در داوديه تهران منتقل و بعضي محدوديتهاي ايشان رفع شد.
در ادامه اسنادی از ساواک در خصوص انتقال ایشان به حصر خانگی در منطقه داودیه برگرفته از کتب امام خمینی به روایت اسناد ساواک و قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک ارائه می گردد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر