1392/9/5 سه‌شنبه
اهداف ايكوم (ICOM)

همانگونه كه گفته شد شوراي بين المللي موزه ها (ايكوم) ICOM، سازمان بين المللي غيردولتي موزه ها و كاركنان حرفه اي موزه هاست كه به منظور پيشبرد منافع موزه شناسي و ساير نظام مربوط به مديريت و عملكرد موزه تأسيس شده است. ايكوم شامل اعضاي آن مي باشد كه در كميته هاي ملي و بين المللي و سازمان هاي وابسته و منطقه اي فعاليت مي كنند و توسط دبيرخانه آن ياري مي شوند. دفتر به ثبت رسيده و دبيرخانه ايكوم در محل مجمع عمومي است كه با تأييد يونسكو تصميم گيري مي كند. ايكوم به منظور كسب امتيازات و مزاياي قابل دسترسي تحت قوانين محلي كه در دفتر و دبيرخانه ايكوم به ثبت رسيده و مستقر شده است، اقدامات لازم و مناسب به عمل مي آورد.
اهداف و قدرت هاي ايكوم (ICOM) عبارتند از:
   الف) تشويق و حمايت از تأسيس، توسعه و مديريت حرفه اي كليه انواع موزه ها.
    ب) پيشرفت دانش و درك طبيعت، وظايف و نقش موزه ها در خدمت جامعه و توسعه آن.
    ج) برقراري همكاري و مساعدت دوجانبه بين موزه ها و بين كاركنان حرفه اي موزه هاي كشورهاي مختلف.
    د) بيان، حمايت و پيشبرد انواع منافع كاركنان حرفه اي موزه.
    ه) پيشبرد و انتشار دانش موزه شناسي و ساير روش هاي مديريت و عمليات موزه.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر