1392/4/26 چهارشنبه
سپيده سحر

اين مجموعه اثر، سي و پنج سال راه را طي كرده تا امروز به دست شما رسيده است. آن هم نه راهي هموار بلكه كوره ‌راههاي سخت از ميان دود و آتش، شكنجه و خون و زندانهاي شاهنشاهي.
اين كتاب حاوي اشعار دوران گذشته است كه سينه به سينه حفظ شد تا امروز در اين مجموعه به شما رسيد.


چاپ اول: 1388

قطع: رقعي

انتشارات: موزه عبرت ايران

مبلغ: 23000 ريال

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر