1392/4/26 چهارشنبه
تاريك روشن
اين اثر در بردارنده خاطرات كوتاه سه نفر از مردان مبارزي است كه در مبارزه با رژيم پهلوي، روزگاراني را در زندان سپري كردند و بر عهد و پيماني كه با خداي خويش بستند، مردانه ايستادند.

نويسنده: سيد سعيد غياثيان

قطع: رقعي

قيمت : 2500 تومان

سال انتشار: 1388
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر