معرفی کتاب
حقيقت به روايت واقعيت
پنجشنبه 21 آذر 1392 حقيقت به روايت واقعيت
نويسنده: يعقوب لطفي
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1391
قيمت: 4000 تومان
چكيده:
نويسنده در اين كتاب اظهارات زندانيان سياسي قبل از انقلاب را در باره امام خميني(ره) گردآوري و چاپ و منتشر نموده است.