معرفی کتاب
پنجشنبه 21 آذر 1392 شب را نهايت است
نويسنده: يعقوب لطفي
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1391
قيمت: 4000 تومان
چكيده:
اين كتاب در برگيرنده لحظات تلخ و ناراحت كننده زندانيان سياسي رژيم پهلوي است.