معرفی کتاب
پنجشنبه 21 آذر 1392 سينما فرياد
نويسنده: اسماعيل ابراهيمي(كوشا)
قطع: خشتي
نوبت و سال انتشار: 1392
قيمت: 8000 تومان
چكيده:
اين كتاب به معرفي فيلمهاي ساخته شده با موضوع انقلاب اسلامي و مبارزات مردمي كه از سال 1358 تا 1387 توليد شده است، مي پردازد.