معرفی کتاب
ساواک شاگرد موساد
پنجشنبه 21 آذر 1392 ساواك شاگرد موساد
ناشر: موزه عبرت ايران
قطع: وزيري
نوبت و سال انتشار: 1390
قيمت: 3400 تومان
چكيده:
نويسنده در اين كتاب سعي نموده روابط آموزشي ساواك و موساد را به صورت مستند پيش روي خوانندگان قرار دهد تا به اين وسيله عمق وابستگي رژيم ستم‌شاهي پهلوي را بر ملا سازد.