معرفی کتاب
پنجشنبه 21 آذر 1392 تلخند زنداني
نويسنده: سيد محمود رضويان
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1391
قيمت: ‌3000 تومان
چكيده:
اين كتاب در برگيرنده خاطرات طنز زندانيان سياسي رژيم پهلوي مي‌باشد.