معرفی کتاب
پنجشنبه 21 آذر 1392 تازيانه‌هاي بي‌هدف
نويسنده: يعقوب لطفي
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1391
قيمت: 3200 تومان
چكيده:
در اين كتاب، بر اساس خاطرات مبارزان سياسي قبل از انقلاب به رفتارهاي غير انساني و غير منطقي ايادي رژيم پهلوي با زندانيان دربند كه بدون داشتن هيچ دليل موجهي بر روي آنان اعمال مي‌گرديده، اشاره شده است.