اسلایدر اصلی
نمایی از راهروی بند 3 کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک-شهربانی
کلمات کليدي
حیاط اصلی, کمته مشترک, ساواک