شیوه ها و ابزار شکنجه
1392/5/3 پنجشنبه
بستن به نرده‌هاي حياط و ديوارها

اين يكي از شكنجه‌هايي است كه قبل از تاريخ مدون هم وجود داشته است و در تاريخ مدون نيز هزاران بار تكرار شده است.
در كميته مشترك ضد خرابكاري نيز از شكنجه‌هاي رايج بوده است كه دست‌ها و پاهاي متهم را طناب و يا زنجير به ميله‌هاي درون حياط مسقف كميته مي‌بستند و مدت‌ها متهم و يا مجرم بيچاره به اين حالت مي‌ماند.
حالت شديد، درد در ناحيه دست و پا و كراپ شكمي، ريزش ادرار، گزگز در پا و خستگي، درد در ناحيه سينه ، حالت خفگي، تورم پا از عوارض آن بوده است . بعد از يك يا دو بار در هفته تازه درد و گز گز شروع مي‌شده است. پاها به حالت كرخي و لمسي دچار مي‌شده است. بسياري از انسان‌ها دچار اين شكنجه شده‌اند.11-سيد حسين احمديان اردستاني، علي دانش‌پژوه، عزت شاهي و ...

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir