شیوه ها و ابزار شکنجه
1395/11/9 شنبه
فرو کردن میله فلزی در آلت تناسلی مردان
شکنجه گران از این شیوه دردناک شکنجه، با عنوان « شکنجه مخصوص » یاد می کردند. آنها ابتدا مبارز را عریان نموده و دست و پای او را به تختی می بستند. سپس میله ای فلزی را با فشار وارد مجرای ادرار او کرده و انتهای میله را توسط سیمی به جریان برق وصل می کردند. درد و رنج این شیوه ی شکنجه به حدی بود که مبارز در همان ثانیه های ابتدایی شکنجه از هوش می رفت. درد زیاد در ناحیه آلت تناسلی و دفع خون به جای ادرار از عوارض این شیوه ی شکنجه است. (1)  
 
1-به استناد کتاب تاریکِ روشن، صفحه 101، انتشارات موزه عبرت

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir