آیکوم (ICOM)
1392/6/4 دوشنبه
تاريخچه و وظايف ايكوم (ICOM)
تاريخچه آيكوم
ايكوم (شوراي بين‌المللي موزه‌ها) يك سازمان حرفه‌اي غيردولتي است كه متعلق به خانواده بزرگ ميراث و فرهنگ جهاني است. در اين سازمان كارشناسان موزه‌ها مي‌توانند تجربيات خود را با هم مبادله كنند. گفتگو و همكاري بين‌المللي توانسته اين سازمان را به وسيله‌اي مؤثر براي توسعه و تبادل تجربه مبدل نمايد.
موزه‌ها چندين قرن پيش به وجود آمده‌اند و درست قبل از آن كه ايكوم به وجود آيد، در ميان آنها همكاري وجود داشته است. اگر چه اين امر به صورت تبادل تجربه انفرادي و بدون وجود ابعاد سازماني انجام مي‌شده است. در اواخر قرن نوزدهم، با پيدايش انجمن موزه‌ها در يورك انگلستان، تلاش براي همكاري بيشتر موزه‌ها ايجاد شد. بعدها در اوايل قرن بيستم، مجمع ملل با ايجاد دفتر بين‌المللي موزه‌ها گامي مثبت در اين رابطه برداشت.
مقر و دبيرخانه ايكوم در محلي كه توسط مجمع عمومي با تأييد يونسكو تعيين گرديد، واقع شده است. ايكوم اقدامات لازم درخور را براي بهره‌برداري از امتيازها و فوايد موجود در قوانين مكاني كه مقر و دبيرخانه آن در آن واقعند به عمل مي‌آورد. مقر ايكوم در پاريس مي‌باشد و در ايران تحت عنوان كميته ملي ايكوم ايران فعاليت مي‌كند كه شرح وظايف آن به شرح زير است:
وظايف كميته ملي موزه‌هاي ايران
1.      محقق نمودن هدف‌ها و برنامه‌هاي ايكوم و كميته ملي ايكوم ايران.
2.      تشويق عضويت موزه‌ها و كاركنان حرفه‌اي موزه‌هاي ايران در ايكوم و انجام اقدامات مربوط به عضويت ايكوم.
3.      ايفاگر نقش ابزار اصلي ارتباط بين ايكوم و اعضاي آن در ايران.
4.      پيگير منافع ايكوم در ايران و منافع اعضاي ايراني ايكوم در ايكوم.
5.      برقراري ارتباط دائمي با ايكوم، كميته‌هاي بين‌المللي، سازمان منطقه‌اي (به خصوص ASPAC)و وابسته و كميته‌هاي ملي ديگر كشورها و نيز موزه‌هاي مختلف در كشورهاي جهان و انتقال نتايج مطالعات، جلسات و تحقيقات آنها به موزه‌هاي ايران.
6.      برقراري هماهنگي بين فعاليت‌ها و برنامه‌هاي سازمانهاي اداره كننده موزه‌ها، موزه‌ها، كارشناسان و انجمن‌هاي موزه‌اي در ايران.
7.      همكاري نزديك با كميسيون ملي يونسكو در ايران در خصوص فعاليت‌ موزه‌ها و برنامه‌هاي يونسكو
در باره موزه‌ها.
8.      برگزاري جلسات و يا دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي در موضوع فعاليت‌هاي تخصصي موزه‌شناسي و موزه‌داري.
9.      تشويق برگزاري نمايشگاه‌هاي بين موزه‌اي در ايران و در خارج از ايران با مشاركت موزه‌هاي ايراني.
10. ايجاد و اداره پايگاه اطلاع‌رساني در شبكه‌هاي جهاني در باره موزه‌هاي ايران.
11. كسب اطلاعات از كنفرانس‌ها، سمينارها، جلسه‌ها و برنامه‌هاي ايكوم و واحدهاي وابسته به آن و انعكاس به اعضاء و سازمان‌هاي مربوطه آنها جهت حضور فعال و هماهنگ و بهره‌گيري از اين نوع برنامه‌ها براي اداره مناسب‌تر موزه‌هاي ايران.
12. تهيه گزارش سالانه براي مجمع عمومي كميته ملي و نيز شوراي اجرائي و كميته مشورتي شوراي بين‌المللي موزه‌ها.
13. انتشار خبرنامه به زبان فارسي، با بهره‌گيري از خبرنامه ايكوم و اخبار موزه‌هاي ايران براي اعضاء و موزه‌هاي ايران و در نظر گرفتن خلاصه اخبار موزه‌هاي ايران به زبان انگليسي در اين خبرنامه جهت ارسال به دبيرخانه ايكوم.
 

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir