دل نوشته
1394/4/31 چهارشنبه
وجود این چنین مجموعه‌ای اوج شقاوت و رذالت دودمان پهلوی است
وجود این چنین مجموعه‌ای اوج شقاوت و رذالت دودمان پهلوی و نظامهای استبدادی و فاشیستی را نمایان می‌سازد و مبارزه زندانیان در بند و کلیه شهدای آنان ستودنی و قابل ارج نهادن است. با تشکر
امضا
94/4/23تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir