دل نوشته
دل نوشته یک شهروند آمریکایی
قدر انقلاب را بدانیم
یک دقیقه تفکر !
پاسداری از آرمانهای اسلام و انقلاب
بهایِ آزادی
قابل توصیف نیست !
دل نوشته گروهی از هموطنان ارامنه
امیدوارم راه شما عزیزان را ادامه دهم
اینجا دیوارها سخن می گویند
طومار خفت پهلوی
خود را شرمنده می دانم
1- فقط خدا می داند...  2-خاطره ی عبرت آموز
زنده باد آزادی
خدایا کمکم کن
فقط با حجاب خود می‌‌توانیم خون‌های ریخته شده آنها را پاس بداریم
یک حس مبهمی دارم که بیانش بیشتر از این برام سخته ...
به عظمت و پیروزی انقلاب بیشتر آگاه شدم
از شکنجه رژیم شاه چیزهایی شنیده بودم ولی باورش مشکل بود تا [این‌که] شنیده‌ها را دیدم
وجود این چنین مجموعه‌ای اوج شقاوت و رذالت دودمان پهلوی است
خوشحالم که تاریخ ساواکو فهمیدم