شعر
1396/11/13 جمعه
دیوار ماتم‌خیز

دیوار و در فریاد ماتم‌خیز دارد                                    اینجا نشان از سردی پاییز دارد
اینجا حکایت‌های جانسوزی به سینه                         از ظلم‌های وارث پرویز دارد
زندانیان در فقس‌ها سوخته پا                                  خونین‌تنان بر نرده‌ها آویز دارد
تندیس‌هایی از بزرگان در اسارت                               هر چند تلخ اما خیال‌انگیز دارد
مستعضفان مؤمن و آزاده‌ای از                                  تهران و کاشان و قم و تبریز دارد
قاضی کور و جیره‌خوار جور حاکم                              جای قلم تیغ جفا بر میز دارد
روی سر بیچارگان فرعون آن روز                                شمشیری از رنگ تباهی تیز دارد

امید امیدزاده

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir