خاطرات کوتاه
1393/4/5 پنجشنبه
شطرنج زندان
خاطرات محمد زنگنه

يكي ديگر از خاطراتي كه از سياهي سقف دارم اينكه يكي از زنداني‌ها ذوق هنري فراواني داشت و از اين سياهي نهايت استفاده را مي‌كرد. او خمير نان‌ها را از نان جدا مي‌كرد زيرا قسمت اعظم نانهايي را كه براي مصرف ما مي‌آوردند نمي‌شد خورد و بايد دور ريخته شود. اما او خمير نرم اين نانها را جدا مي‌كرد و به شكل گلوله‌هاي كوچك در مي‌آورد و به طرف سقف سلول پرتاب مي‌كرد. دوده‌هايي كه به قطر يك سانتي متر و به روي سقف نشسته بود به خمير نان مي‌چسبيد و آن را سياه مي‌كرد. سپس از اين خميرهاي سياه شده براي درست كردن مهره‌هاي سياه شطرنج استفاده مي‌كرد. او به قدري دراين كار مهارت داشت كه هيچ‌كس باور نمي‌كرد مهره‌هاي شطرنج او از خمير نان و دوده‌هاي بخاري درست شده باشد.


كتاب خاطرات زندان -
انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه ي هنري - خاطرات محمد زنگنه - صفحه 277

تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir