دیدارهای ویژه
1393/4/2 دوشنبه
مدال آوران تيم شمشيربازي در موزه عبرت ايران

هفده نفر از ورزشكاران رشته شمشير بازي كشورمان كه تعدادي از آنان از مدال آوران اين رشته هستند روز يكشنبه اول تيرماه 1393 از موزه عبرت ايران بازديد كردند.
اين گروه كه با هماهنگي فدراسيون شمشير بازي و  به دعوت از روابط عمومي و امور بين الملل موزه عبرت ايران در اين مكان حضور پيدا كرده بودند با بازديد اين موزه از نزديك با گوشه اي از جنايات رژيم پهلوي آشنا شده و در آخر عكس يادگاري گرفتند.تمامی حقوق برای موزه عبرت ایران محفوظ می باشد .

www.ebratmuseum.ir