بنر سایت

بسمه تعالی


 توجه جنابعالی را به برنامه بازدید از موزه عبرت ایران جلب می نماییم:

بازدید همه روزه حتی جمعه ها

شش ماهه اول سال صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 17
شش ماهه دوم سال صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعد از ظهرها از ساعت 13 الی 16

لطفا برای بازدید گروهی درخواست کتبی خود را به شماره نمابر 66727597-021 ارسال و در آن نام و تلفن مسئول گروه خود را ذکر نموده و پس از ارسال نامه با شماره تلفن های روابط عمومی موزه عبرت ایران 7 و 66722096-021 تماس حاصل نمایید.
پس از تایید زمان بازدید گروهی توسط موزه عبرت ایران بهای بلیط ورودی را به شماره حساب 1800432901 جاری طلایی بانک سپه شعبه مرکزی (کد 1) و یا شماره کارت 5892101105105395 به نام آقایان حسن پور و سمیعی واریز و فیش واریزی را به شماره نمابر ارسال و روز بازدید اصل فیش واریزی را آورده و تحویل نمایید.


به خاطر داشته باشید بازدید از این موزه حداقل 2 ساعت به طول می‌انجامد.
 لطفاً در ساعات مقرر حضور بهم رسانید
.

Ebratmuseum.ir

Info@ebratmuseum.ir